bakınız

Kusturica’dan Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye geldiğinde yaşanan tartışmalar gündemde uzun süre yer tutan yugoslav yönetmen Emir Kusturica’nın yeni filmi, Türkiye başta olmak üzere tüm coğrafyada büyük tartışmalara yol açma potansiyeline sahip.

Kusturica’nın yeni filmi nobel ödüllü yugoslav yazar Ivo Andric’in romanı “Drina Köprüsü” olacak. Romanda geçen köprü 1577’de inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü’nden başkası değil.

Romana göre küçük yaşta Osmanlı İmparatorluğu tarafından ailesinden alınan Sokullu, annesini son kez Drina nehrinin kenarındaki bir küçük limanda görür. Devşirilen ve Osmanlı içinde yükselen Sokullu Mehmet Paşa’nın (Yugoslavya’da hala ismi Mehmet Paşa Sokulovic olarak geçiyor) ilk işi, o limanın olduğu yere bir köprü yaptırmak oluyor. Köprünün ilk yapımı sırasındaki eziyetler nedeniyle huzursuzluk yaşayan yerli halk, Osmanlı yönetiminin hem halka kötü davranan Abdi Ağa’yı ve hem de köprüye karşı ayaklanan Radisav’ın cezalandırılmasıyla (kitapta Radisav’ın kazığa geçirilme sahnesi nasıl filme aktarılacak, ayrıca merak ediyoruz) köprüyü benimsiyor.

Mimar Sinan tarafından yapılan köprü bölgede (Visegrad) bulunan hristiyan, müslüman ve ortodoks musevi halk için bir dostluk köprüsü haline geliyor. Özellikle sellerde köprü sayesinde birbirlerine yardım ediyorlar. Romanın bundan sonrasını zaten köprünün ağzından dinlemeye başlıyoruz. Dostluk köprüsü giderek kan ve vahşet dolu bir tarihe tanıklık etmeye başlıyor. Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve  Yugoslavya’nın ortak tarihine köprüyle birlikte tanıklık ediyoruz.

Romanda köprünün 1900’lü yılların başına kadar olan hikayesi olabildiğince tarafsız bir gözle aktarılmış. Humanist bir yazar olarak tanınan Andric, her milletin içinde iyi ve kötü insanlar olabileceği gerçeğinden hareket etmiş. 350 yıl boyunca bölgeyi saran savaşlar, kıyımlar, suikastler ve daha birçok olaya tanık olan köprünün tüm öyküsü, çevresindeki masallar, efsaneler, gerçek olaylarla sarılarak aktarılmış.

Ülkemizde de “Drina Köprüsü” ismiyle yayınlanan kitabın Kusturica tarafından nasıl yorumlanacağı film hakkında çıkabilecek tartışmaların da içeriğini ve yönünü belirleyecek.

Kategori: Haberler, KAPAK | Yazıda Geçen İsimler: , , | Sayfa Adresi