Remodernist Film Manifestosu

1. Yazarlarının iyi niyetine rağmen, sanat manifestolarının hepsine şüpheyle yaklaşılmalıdır. Çünkü hepsi yazarın egosuna, abartısına, cehaletine ve dahası aptallığına maruz biçimde yazılmıştır. Bu durum 1906da yazılan Die Brücke Manifestosu’ndan,...

1. Yazarlarının iyi niyetine rağmen, sanat manifestolarının hepsine şüpheyle yaklaşılmalıdır. Çünkü hepsi yazarın egosuna, abartısına, cehaletine ve dahası aptallığına maruz biçimde yazılmıştır. Bu durum 1906da yazılan Die Brücke Manifestosu’ndan, şu anda okuduğunuz manifestoya kadar gider. Manifestoların sağlıklı ihtiyatı anlaşılır ve teşvik edilir. Fakat burada ortaya konan fikirler, kendime ve başkalarına karşı samimi olmak ve ilham vermek amacıyla yazılmıştır.

2. Remodernizm sanatta yeni bir tinsellik arar. Doğal olarak remodernist film de sinemada yeni bir tinsellik arayışındadır. Tinsel film derken İsa’yı ya da Buda’yı kastetmiyoruz. Tinsel film dinle alakalı değildir. İnsanla; insanlığın en yalın gerçekleri ve anlarıyla ilgili sinemadır. Tinsel film gerçekten TÜM bu an’larla alakalıdır.

3. İmajı, sesi ve zaman algısını biçimlendirmesi sayesinde, sinema yaratıcı ifadenin en mükemmel metodlarından biri olabilir. Genellikle sinemanın bu potansiyeli boşa harcanmıştır. Sinema bir resim, bir roman ya da durağan bir fotoğraf değildir. Film yaratma sürecinde kullanılan kurallar ve metodlar diğer yaratıcı uğraşlarla ilişkilendirilmemelidir. Sinema bir hikaye anlatma aracı olmamalıdır. Hikaye yazmanın bir kuralıdır ve sinemanın bir kuralı olarak ele alınmamalıdır.

4. Japon felsefeleri olan ‘Wabi-sabi’ (kusurluluğun güzelliği) ve ‘mono no aware’ (her şeyin geçici olduğunun bilinci ile akışa eşlik etme) varoluşun gerçekliğini göstermeye muktedirlerdir ve remodernist bir film yaparken hep akılda tutulmalıdırlar.

5. Sunî bir mükemmellik algısı asla remodernist bir filme empoze edilmemelidir. Kusurlar kabul görmeli ve hatta teşvik edilmelidir. Bu sebeptendir ki remodernist bir sinemacı dijital kameralar yerine, 8mm ve 16mm gibi hataları örtmeyen, her şeyin yönetmen tarafından kontrol edilemediği araçları kullanmalıdır. Dijital kameralar hata yapmak istemeyen ve hatta korkan insanlar içindir. * Dijital kameralar sinemayı sıkıcı ve steril kılar. Hata ve yanlışlar ise eseri dürüst ve insanî yapar.

* Dijital kamerayla samimi ve değerli iş yapabilen Harris Smith ve Peter Rinaldi’yi istisna olarak tutuyorum.

6. Negatif film, özellikle 8mmlik filmin hayatın şiirselliğini yakalayabilen bir hamlığı vardır. İşte dijital bir kamera bunu asla başaramaz.

7. İçten bir iletişim için sezgi (intuition) çok güçlü bir araçtır. Sezgileriniz size her zaman neyi içten yaptığınızı söyleyecektir. Bu yüzden remodernist film üretiminin her sürecinde sezgi bir anahtardır.

8. İnsan inançlarından, önyargılarından ve bilgilerinden kopamayacağı için, doğal olarak yarattığı her şey özneldir. Nesnel olma amacını güden her çalışma öznel olacaktır; tek farkı samimiyetsiz bir öznellikle yapılmış olmasıdır. Objektif filmler doğal olarak samimiyetsizdir. Çaresiz ve acınası bir şekilde objektif filmler çekmeye çalışan Stanley Kubrick’in filmleri samimiyetsiz ve sıkıcıdır.

9. Remodernist filmler her zaman özneldir ve asla nesnel olmaya heveslenmezler.

10. Remodernist film Dogma’95 değildir. Bizim öyle gösterişli bir yapılması gerekenler listemiz yoktur. Bu manifesto sadece bir fikir ve ipucu derlemesidir. İsteğe bağlı olarak manifestoyu yazan kişi de aşağılanabilir.

11. Remodernist bir sinemacı başarısız olma cesaretini her zaman göstermelidir. Hatta başarısızlığın içtenliğini, güzelliğini ve insanî yanını keşfedebilmek adına başarısız olmayı istemelidir.

12. Remodernist sinemacı asla bir teşekkür ya da takdir beklememelidir. Hatta aşağılanma ve eleştiriye sevinmelidir. Horgörülmeye ve önemsenmemeye istekli olmalısınız.

13. Remodernist sinemacı etkilenimlerini kabul etmeli ve hatta kendilerini bulma yolunda, etkilendiği kişileri kopyalama cesaretini göstermelidir.

14. Remodernist film yalın, minimal, şiirsel ve punk olmalı. Ve 70lerde New York’un aşağı-doğu yakasında ortaya çıkan No-Wave Cinema (akıma dahil olmayan sinema) ile yakın ilişki içinde olmalıdır.

15. Remodernist film gençler içindir. Ve yaşlı olsalar da, halen hayata bir çocuk gözünden bakabilecek cesareti gösterenler için.

Fikir geliştikçe bu manifestoya düzeltme ve ekleme yapılabilir.

Jesse Richards, 27 Ağustos 2008

http://jesse-richards.blogspot.com/2008/08/remodernist-film-manifesto.html

kategori:
haber

ilgili

  • Jesse Richards Röportajı: Remodernist Film

    Biraz tesadüf eseri de olsa, nette gezerken remodernist film akımının manifestosuna denk geldim. Stanley Kubrick’e giydirmelerinin yanısıra, kusuru övmeleriyle de dikkat çeken bu akımı biraz karıştırınca kafam da karıştı....