An Education

  • Lone Scherfig’den Bir Tarikat Hikayesi

    An Education'ın yönetmeni Scherfig farklı bir hayat öyküsünü sinemaya aktaracak....
  • an education filmi

    An Education Bir Aşk Filmi Değildir

    Özellikle okullarda verilen eğitim, insanları sindirmek, sıraya sokmak, gözünü korkutmak, asimile etmek, iğdiş etmek, ideolojisini dikte etmek ve kendi varoluşu için bir işe yarayan insanlar üretmekte kullanılan devletin meşru bir aygıtıdır. Çok sert ve taraflı gelmiş olabilir; o zaman TDK’nın eğitim tanımını verelim: “Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini...