bora aktaş

  • Annemin Yarası: Savaş Ne Zaman Biter?

    1990’larda Balkanlar’da yaşanan iç savaş, kuşkusuz II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da görülen en kanlı süreçti. Farklı etnik kimliklerin bir arada yaşadığı Yugoslavya’da Tito’nun ölümünün ardından ekonomik problemlerle beraber tırmanan milliyetçi akımlar bölgeyi tarifsiz bir felakete sürükledi. Kâğıt üzerinden beş yıl sürmüş gibi görünse de iç savaşın ve o dönemde...