Cache

  • Le Temps Du Loup: İnsan İnsanın Kurdudur

    Michael Haneke için hazırladığımız özel dosyada Edip Can Rende Le Temps Du Loup'u kaleme aldı....
  • SineKulak: Beyazperdede Dinleme ve Röntgenleme

    Yazarımız Edip Can Rende, ülkenin gündeminden son yıllarda hiç düşmeyen bir konuyu sinematik açıdan inceledi....
  • Caché: Görüntü Diliyle Yazmak

    “O, düşüncenin anlatımını sinemanın temel sorunu olarak görür. Sinemanın, tıpkı resim ve romanda olduğu gibi her türlü düşüncenin anlatılabileceği bir sanat olması mümkündür. Sinema dilinin yaratılması, Eisenstein’dan bu yana sözlü sinemanın uygulayıcılarına ve senaryocularına kadar herkesi uğraştırmıştır ama artık sinemada değişik yollarla yaratılmaya çalışılan düşüncelerin görüntünün içinde zaten var...