Duvara Karşı

  • Kısa ve Acısız’dan Duvara Karşı’ya

    Hissetmenin Ardındaki Saklı Ustalık Fatih Akın. Sinematografik düzlemini anlatmadan önce insani duruşunu görmek gereken adam. Çok-Kültürlü. Hümanist. Anlatacakları olan. Derdi olan bir adam. Belirsizliklerden sıyrılış – İlk İfade İlk filmi olan Kısa ve Acısız’ın ardından yüzeysel denebilecek biçimde hakkında yakıştırmalar ve benzetimler yapılmıştı. Film; konu açısından Fassbinder, yapısal olarak...