Y. Gürhan Topçu

  • Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri Yayında

    İthakiSinema dizisinin dördüncü kitabı Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, yedinci sanatın doğuşundan günümüze kadarki yolculuğunu önemli kuramcıların yazıları eşliğinde masaya yatırıyor....