There Will Be Blood: Kan ve Milkshake Üzerine

There Will Be Blood'ın son sekansı üzerinden incelemesi...

Paul Thomas Anderson’ın uyarlayıp yönettiği, modern zamanların en derinlikli filmlerinden There Will Be Blood’ın, tipik bir klasik anlatımcı filmde olduğu gibi, ana fikrinin son sekansıyla bağlandığını görürüz. Bu sebeple filmi, son sekansı üzerinden inceledim.

Filmde gerilimin zirve noktasına tekabül eden bu sahneler bütünü, Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) ile Eli Sunday’in (Paul Dano) Little Boston’da girdikleri iktidar mücadelesinden yıllar sonraki buluşmalarını gösterir. Daniel’in oğlu H.W. ile Eli’ın kardeşi Mary’nin evlenmesini fırsat bilen Eli, akrabalık bağını kullanmak ister ve kiliseye yardım adı altında Daniel’dan para istemeye gider. Sahne, Little Boston’da bulduğu rezervler sayesinde müthiş bir zenginliğe erişen Daniel’ın evindeki bowling salonunda cereyan eder.

Sahne, filmin genelinde anlatılan alt metnin bir önermeye bağlanmasını sağlar. Daniel ve Eli; günümüz dünyasında ve pek tabii Türkiye’sinde de rastladığımız kapitalizm ve din güçlerini temsil ederler. Daniel ve Eli’ın Little Boston’da yaşadığı her çatışma bu temsilin paralelinde ilerler. Eli kilisesi adına yardım istedikten sonra artık yaşlanmış olan Daniel, ona ikizi Paul’dan bahsetmeye başlar. Paul, hamuru dindarlıkla yoğrulmuş bu fakir kasabadan kaçar ve Daniel’ı bulur. Ona kasabalarındaki petrol rezervlerini anlatır. Paul fakirlikten kurtulur fakat bütün kasabayı da büyük bir düzenin içine hapseder. Bu sayede kendisini hor gören ikizi Eli’dan dolaylı yoldan bir intikam alır.

Daniel, milkshake örneğini o andan itibaren anlatmaya başlar. Bu örnek, aynı zamanda kapitalizmin toplumlar üzerindeki işleyiş biçimini de mükemmel bir biçimde açıklar. Daniel, zenginliğe ulaşmak için küçük bir delik bulur ve zenginliğe uzun uğraşlar sonucunda sızar. Sonrasında bu uğurda kullanılabilecek bütün araçlar kullanılmaya başlanır. İyi bir aile babası görünümü elde edebilmek için oğlu H.W.’u ve kardeşi olduğunu iddia eden Henry’yi hiç yanından ayırmaması bu araçlardan yalnızca biridir. Sızdıktan sonra kendini destekleyecek insanlarla ilişki kurmaya başlar. İnsanların da desteğiyle birlikte, halkın bütün zenginliği bir anda kurutulur. Artık o kasabada tek bir zengin vardır ve diğerleri sadece ona bağımlıdır. Halkın kendisine güvence olarak gördüğü din ve onun temsilcisi ise kendi çıkarlarına boğulduğu için bu duruma ses çıkaramaz. Üstelik kapitalizmi vaftiz ederek ona kutsallık atfeder. Böylece dini temsil eden Eli kasabada üstlendiği liderlik rolünü elleriyle Daniel’a teslim etmiş olur.

Bu örneğin ardından Daniel, Eli’ın bu oyunda yenildiğini açık açık belirten bir tiratla Eli’ı bowling salonunun içerisinde kovalamaya başlar. Bowling salonunda kurulan mizansen Little Boston’daki güç dengelerine bir gönderme niteliği taşır. Bowling topu, lobutlar ve tüm salon onun hizmetindedir. Eli ise sadece küçük bir haç kullanır. Daniel’ın ayakta durduğu ve Eli’ın suskun bir biçimde oturduğu sahne, Daniel’ın Eli’ı kovalamaya başlamasıyla birlikte Eli’ın sürünerek kaçması şeklinde devam eder. Burada Daniel’ın ve temsil ettiği değerlerin göreceli üstünlüğünü, Eli’ın ve onun sembolize ettiği değerlerin sinsiliğini görürüz. Daniel bowling topu ile Eli’ı yavaşlatır. Sonrasında da lobut darbeleriyle Eli’ı etkisiz hâle getirir.

Kısaca anlatmak gerekirse; yüzyıllar önceki toplumun yaşadığı düzenin içinde yine onlar gibi yaşamaktayız. Ne kadar gelişmiş olduğumuzu sansak da içilen milkshake hep bizimki olur.

kategori:
izlenim

ilgili