Matrix’in Esin Kaynakları…


Everything Is A Remix: THE MATRIX from robgwilson.com on Vimeo.

Kirby Ferguson özellikle Hollywood’un yaptığı herşeyin iyi bir “remix” olduğuna inanıyor ve arka arkaya yayınladığı “Everything is a Remix” filmleriyle bu tezini ayrıntılı bir şekilde kanıtlamaya çalışıyor. Sanatçıların materyalleri topladığını, birleştirdiğini ve yeniden şekillendirerek yeni eserler yarattığını anlatıyor. Daha önce Star Wars filmleriyle anlattığı tezini şimdi de Matrix’e taşımış. Tekrar edelim, anlatmak istediği “Doğrudan çalıyorlar” demek değil, esin kaynaklarını göstermek.
Ferguson’un tezine katılmayabilirsiniz ancak çok dikkatli bir sinema izleyicisi olduğunu söylememiz gerekiyor.


Leave a Reply