Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri Yayında

İthakiSinema, dizisi yine değerli bir kitapla devam ediyor.

İthakiSinema dizisinin dördüncü kitabı Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, yedinci sanatın doğuşundan günümüze kadarki yolculuğunu önemli kuramcıların yazıları eşliğinde masaya yatırıyor. Seçil Büker ve Y. Gürhan Topçu’nun hazırladığı eser, sinemayı anlama, geçmiş ve gelecek tartışmaları değerlendirme yolunda değerli bir kaynak.

Kitabın “Kuram ve Tarih” başlığını taşıyan ilk yarısı, sinema tarihine, kuram ve ideoloji bağlantısına, görsel biçime ve alımlama çalışmalarına yer veriyor. Eleştirel yaklaşımlara ayrılan ikinci kısımdaysa psikanalitik ve feminist eleştiriler ile tür eleştirisi yer alıyor.

2017 yılında başlayan İthakiSinema serisi Öktem Başol’un Senaryo Kitabı: Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Öyküleri ile başlamıştı, Rıza Kıraç’ın Sinemanın ABC’si: Teknolojik Buluştan Sanata, Serpil Kırel’in Kültürel Çalışmalar ve Sinema’sı ile devam etmişti. (Kitaplar İçin)

kategori:
haber

ilgili