Tag: Füsun Demirel

  • Türkiye Sinemasında Yakın Gelecek

    Türkiye Sinemasında Yakın Gelecek

    Edip Can Rende, sinemamızda yakın gelecekte izleme şansı bulacağımız önemli filmleri derledi.

  • Bir Dönemin Toplumsal Evrimi: Züğürt Ağa

    Züğürt Ağa için söylenebilecek en genel şey onun bir göç hikâyesi anlattığıdır. Ancak burada “göç” kavramı bilinen ilk anlamı dışında değişme, yozlaşma ve var olan değerlerin yerlerini onların içeriklerinin olumsuz anlamda evirilerek başka değerlere bırakması anlamında da kullanılacaktır. Özellikle toplumcu sinema için göç, öteden beri kullanılagelen bir konudur. En temelde geçim sıkıntısına dayalı olan bu […]