Etiket: Nesli Çölgeçen

  • Denizden Gelen

    Denizden Gelen: İnsanlık Denen Trajedinin Sınır Çizgisi Türkiye’de bir şey yapmaya çalışan tüm sinema emekçilerine ithaf edilmiştir. Askerlik görevimi yerine getirmek için gittiğim Van’ın Erciş ilçesinde tanışmıştım mülteci piyasasıyla. Her sabah olduğu gibi o sabah da 5 gibi kalkıp yüzümü bile yıkamadan önce hucüm yeleğimi giymiş; benimle yaşıt tüfeğimi omzuma asarak kahvaltıya doğru inmiştim. Karakol […]

  • Bir Dönemin Toplumsal Evrimi: Züğürt Ağa

    Züğürt Ağa için söylenebilecek en genel şey onun bir göç hikâyesi anlattığıdır. Ancak burada “göç” kavramı bilinen ilk anlamı dışında değişme, yozlaşma ve var olan değerlerin yerlerini onların içeriklerinin olumsuz anlamda evirilerek başka değerlere bırakması anlamında da kullanılacaktır. Özellikle toplumcu sinema için göç, öteden beri kullanılagelen bir konudur. En temelde geçim sıkıntısına dayalı olan bu […]