Etiket: Xin Shao Lin Si

  • Bakınız Öneriyor: Shaolin (Xin Shao Lin Si)

    Bakınız Öneriyor: Shaolin (Xin Shao Lin Si)

    Tavşan yılı sebebiyle Çinlilerin pek bir azdığı / ballandığı son dönmelerde batı sineması ile yarışabilecek teknik kalite filmler çıkarmaya başlayan Çinliler, kendi öz kültürlerinden tam randımanlı olmasa da iyi hikâyeler çıkaramaya başladılar. Shaolin, bu filmlerin en güzel örneklerinden sayılabilir. Her ne kadar film bilinmeyen bir geçmiş tarihte geçiyor olsa da 1936 – 1945 dönemini anımsatıyor. […]